Informatie over het zomerkamp FNV voor

Over ons

De missie en visie van het zomerkamp

Al meer dan 20 jaar wordt onder de hoede van FNV ieder jaar een zomerkamp voor de kinderen van haar leden georganiseerd door een groep van ongeveer 100 vrijwilligers. Veel vrijwilligers zijn zelf als kind mee geweest en gaan nu al jarenlang als leiding mee.

Maar waarom doen we dit?

Een zomerkamp is helaas niet voor iedereen betaalbaar, terwijl zomerkampen juist belangrijk zijn voor de ontwikkeling van een kind. Deelnemers leren op kamp samenwerken en andere deelnemers kennen. Omdat we deelnemers hebben uit het hele land leren zij mensen kennen die ze normaal waarschijnlijk nooit zouden zijn tegengekomen. Onze kwaliteit is het organiseren van een betaalbaar zomerkamp voor kinderen van FNV leden.

Doelstelling

Deelnemers van het Zomerkamp FNV beleven een vakantieweek vol met leuke activiteiten. Elkaar ontmoeten, leren kennen en samenwerken staan centraal. Tevens is het voor deelnemers de eerste aanraking met de vakbond. Zomerkamp FNV organiseert een betrouwbaar en kwalitatief zomerkamp en continueert het Keurmerk Kindervakanties. Een betrouwbare bond biedt een betrouwbaar kamp aan.

Visie

Ieder kind van leden van FNV moet een keer op kamp kunnen, ook die met een kleine beurs. Jezelf en anderen leren kennen in een andere omgeving is een ervaring die je de rest van je leven meeneemt.

Missie

Zomerkamp FNV zet zich in om de kosten zo laag mogelijk te houden, zodat ook kinderen uit gezinnen met een kleine portemonnee mee kunnen.

Vrijwilligersbeleid

Het Zomerkamp FNV draait op vrijwilligers, zonder vrijwilligers geen zomerkamp. Voor een goed zomerkamp zijn ook goede vrijwilligers nodig. Daarom hebben wij een vrijwilligersbeleid opgesteld.

Onze vrijwilligers moeten aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Minimaal 18 jaar
 • Lichamelijk en geestelijk fit
 • Je weet van aanpakken
 • Je bent flexibel
 • Je bent sociaal
 • Je ben verantwoordelijk
 • Je kunt motiveren en enthousiasmeren

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en gedragscode

Iedere vrijwilliger moet een Verklaring omtrent Gedrag kunnen overleggen. In onze gedragscode staan omgangsvormen beschreven, zoals wij willen dat er met elkaar wordt omgegaan. Alle vrijwilligers dienen deze code te ondertekenen en zich aan de gedragscode te houden. De gedragscode kunt u hier lezen.


Indeling vrijwilligers

Bestaande vrijwilligers worden ingedeeld op basis van persoonlijke keuze. In het voortraject hebben zij zich op kunnen geven voor een functie naar keuze. Nieuwe vrijwilligers worden ingedeeld op basis van persoonlijke voorkeur en op basis van de indruk die de vrijwilligers hebben gemaakt tijdens de eerste trainingsavond.

Bij de indeling van de teams wordt rekening gehouden met man/vrouwverhouding, leeftijd en ervaring. Hierbij wordt ruggespraak gehouden met het kernteam. Voor nieuwe vrijwilligers geldt dat zij zoveel mogelijk eerst een jaar in het v-team meedraaien.

Roken, Alcohol en drugs

Tijdens de kampweek mag er niet in bijzijn van deelnemers gerookt worden. Vrijwilligers hebben een vaste plek op terrein die is aangewezen als rookplek.

Tijdens de kampweek is het niet toegestaan voor vrijwilligers om alcohol te nuttigen.

Drugs en verdovende middelen zijn ten strengste verboden voor iedereen. Diegene die betrapt wordt, wordt onmiddellijk naar huis gestuurd!!

Mobiele telefoons

Mobiele telefoons en telefoneren in het bijzijn van deelnemers is tijdens de kampweek niet toegestaan. In een aantal gevallen kan hiervan afgeweken worden. Dit beleid geldt bijvoorbeeld niet voor de chauffeur, EHBO en voor de kampcoördinatoren. Zij moeten te allen tijde bereikbaar kunnen zijn.

Social media

Wij maken gebruik van de volgende social mediasites: Facebook en Instagram. Deze sites worden beheerd door het social mediateam.
Om misstanden op social media te voorkomen, hebben wij onderstaande maatregelen getroffen:

 • Gedurende de kampweek worden er door vrijwilligers geen kampgerelateerde berichten op Social Media gepost. Tijdens de kampweek is er namelijk één persoon verantwoordelijk voor het bijhouden van de Social Media.
 • Vrijwilligers mogen voor, tijdens en na het kamp nooit foto’s van kinderen op hun persoonlijke social mediasites plaatsen. Het is niet toegestaan om vriendschapsverzoeken van deelnemers (of hun ouders) te accepteren. Contact met deelnemers (en hun ouders) verloopt via de social mediasites van het zomerkamp. Uitzondering hierop zijn bekenden die meegaan op zomerkamp.
 • Vrijwilliger gerelateerde berichten behoren te worden geplaatst op de speciaal hiervoor aangemaakte vrijwilligerspagina.
 • Het taggen van personen in foto’s gebeurt alleen met toestemming van de desbetreffende persoon.

We hebben deze maatregelen getroffen om misstanden op social
media te voorkomen.

Evaluatie

Na het kamp kunnen alle vrijwilligers door middel van het invullen van een evaluatieformulier hun mening geven over het team en teamleden, programma, veiligheid, accommodatie en de locatie. Indien gewenst, kan dit anoniem worden ingevuld. Tevens wordt er aan het einde van de kampweek in ieder team geëvalueerd.

Naweekend

Om alle vrijwilligers voor hun inzet te bedanken, organiseren wij een naweekend, waarin we terugblikken op het zomerkamp. Tijdens dit weekend wordt het evaluatieverslag besproken, kijken we de kampvideo(‘s) en treffen we de eerste voorbereidingen voor de komende kampweek.

Keurmerk kindervakanties

Jaarlijks worden wij gecontroleerd door een externe keuringsinstelling (Keurmerk KinderVakanties). De keuring (audit) vindt plaats tijdens de kampweek. Ten behoeve van deze keuring hebben wij een kwaliteitshandboek geschreven. Hierin verantwoorden wij hoe wij aan de criteria van het keurmerk werken.

In het kwaliteitsboek staat onder meer beschreven hoe de organisatie van het zomerkamp eruit zien, hoe wij omgaan met deelnemers en vrijwilligers, hoe wij de veiligheid hebben geregeld, hoe wij werken aan kwaliteit enzovoort.
Mocht u informatie missen of ons feedback willen geven, neem dan gerust contact met ons op.